Pro lékaře

Pro lékaře

Návrh na léčebně rehabilitační péči vystavuje ošetřující lékař při hospitalizaci, praktický nebo odborný lékař. Přečtěte si, jak postupovat.

Pro lékaře lůžkových oddělení nemocnic

Přímým překladem z akutních oddělení nemocnic můžeme přijmout jakékoli stavy, které k  další úspěšné léčbě potřebují léčebně rehabilitační péči.

 

Jak podáte návrh na léčbu

 1. Vyplňte Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně.
 2. Zašlete ho ke schválení na Krajské pracoviště pro správu lázeňské a ozdravné agendy VZP ČR nebo obdobná pracoviště ostatních ZP.

 

Pro praktické a odborné lékaře

Jak podáte návrh na léčbu

Při navrhování léčebné péče pacienta z jeho vlastního sociálního prostředí musí být z návrhu zřejmé, že je nutná ústavní forma léčení.

Podání návrhu je možné dvěma způsoby:

 1. Na základě doporučení odborného lékaře.
 2. Na základě vlastních záznamů o průběhu a postupech léčby pacienta.

 

Předpoklady k podání návrhu na léčbu

Pacient musí být schopen fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při poskytování péče.

Pokud požadujete přijetí nemocných s chronickými degenerativními chorobami kloubů a zad, nezapomeňte v návrhu pro revizního lékaře zdůraznit stav nemocného s výraznými bolestmi a s neúčinnou dosavadní léčbou medikamentózní a ambulantní.

U nemocných s kořenovými syndromy prosím zdůrazněte potíže s bolestmi, případně s počínajícími nebo trvajícími paretickými projevy v oblasti kořenů.

 

Spolupracující pojišťovny

Smlouvy o poskytování léčebně rehabilitační péče máme se všemi zdravotními pojišťovnami.

 

Formuláře a informace ke stažení

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně

Informace pro lékaře, kteří navrhují léčbu v RC Čeladná

Dotazník „Hodnocení účinků léčebně rehabilitační péče v odborném léčebném ústavu”


Kde nás můžete kontaktovat

Telefon: 552 533 211

E-mail: info@rcceladna.cz

Specializujeme se především na léčbu nemocí pohybového aparátu, oběhového ústrojí a nervové soustavy.

Nemoci pohybového aparátu:

 • stavy po ortopedických  operacích s  použitím kloubních náhrad,
 • stavy po operacích v oblasti páteře,
 • stavy po úrazech a operacích s traumatickým poškozením měkkých tkání a kostí,
 • stavy po amputacích končetin,
 • osteoporóza,
 • artrózy velkých kloubů,
 • revmatická onemocnění.

Nemoci oběhového ústrojí:

 • stavy po operacích srdce (angioplastiky, bypassy),
 • stavy po infarktech,
 • ischemická choroba srdeční,
 • hypertenze apod.

Nemoci nervové:

 • bolestivé kořenové syndromy vertebrogenního původu,
 • stavy po cévních mozkových příhodách,
 • stavy po poraněních a operacích periferního nervstva provázené poruchami  hybnosti,
 • roztroušená skleróza,
 • chabé obrny a polyneuropatie,
 • Parkinsonova choroba a další.