Léčebně rehabilitační pobyty

Léčebně rehabilitační pobyty

Jsme odborný léčebný ústav (OLÚ) a nabízíme léčebně rehabilitační pobyty pro pacienty, kterým pobyt doporučí lékař při hospitalizaci v nemocnici nebo jejich praktický
či odborný lékař. Léčíme nemoci pohybového aparátu, nervové soustavy a oběhového ústrojí.

Pro koho jsou pobyty vhodné

soucasnost
Pro pacienty s nemocemi pohybového aparátu

Léčíme pacienty po ortopedických operacích s použitím kloubních náhrad, po úrazech a operacích s traumatickým poškozením měkkých tkání a kostí, po operacích v oblasti páteře nebo po amputaci končetiny.

Naši zkušení fyzioterapeuti jsou tu i pro pacienty s osteoporózou, artrózou velkých kloubů, s revmatickým onemocněním, bolestmi zad nebo skoliózou.

nemoci-nervove-soustavy
Pro pacienty s nemocemi nervové soustavy

Podáváme pomocnou ruku pacientům s bolestmi vertebrogenního původu, s kořenovými syndromy, stavy po cévních mozkových příhodách, stavy po poraněních a operacích periferního nervstva provázané poruchami hybnosti, také pacienty s roztroušenou sklerózou, chabou obrnou, polyneuropatií nebo s Parkinsonovou chorobou. Právě Ergoterapie vás naučí, jak takové výzvy překonat a opět začít plnohodnotně žít.

poskytovana-pece
Pro pacienty s nemocemi oběhového ústrojí

Pomůžeme pacientům po operacích srdce (např. aortokoronární angioplastika nebo bypass), po infarktu, s ischemickou chorobou srdeční, hypertenzí apod. Poskytneme vám individuální péči po celou dobu vašeho pobytu při komplexní pohybové léčbě.

Jak se k pobytu přihlásit?

Léčebně rehabilitační pobyty poskytujeme pacientům, kterým léčbu doporučí lékař a schválí zdravotní pojišťovna.

Návrh na rehabilitační péči vystavuje lékař při hospitalizaci. Do rehabilitační péče pacient nastoupí do 10 kalendářních dnů od vystavení návrhu. Termín nástupu na rehabilitaci domlouvá oddělení nemocnice s našimi staničními sestrami.

V tomto případě se s rehabilitací začíná až po ukončení hospitalizace. Návrh na rehabilitační léčbu vystavuje lékař vysílající nemocnice. Termín nástupu na rehabilitaci domlouvá příslušné oddělení nemocnice s naší staniční sestrou. Délka platnosti návrhu je 1 měsíc od data schválení pojišťovnou.

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně vypisuje ošetřující lékař. Vhodné je připojit doporučení odborného lékaře. Délka platnosti návrhu je 3 měsíce od data schválení pojišťovnou. 

Kde nás najdete

Rehabilitační centrum Čeladná

Čeladná 42

Čeladná 739 12

Telefon: 552 533 211

E-mail: info@rcceladna.cz

Ceny pobytů

Léčebně rehabilitační pobyty pacientům hradí zdravotní pojišťovna. Doplatky v léčebných domech se liší podle typu ubytování a vybavenosti pokoje.

Jak rehabilitace probíhá?

Podívejte se, co od průběhu rehabilitace můžete očekávat, a svěřte se do těch nejlepších rukou.

1
Přijedete do RC Čeladná

Léčebně rehabilitační pobyt v našem centru vám může doporučit lékař v nemocnici při hospitalizaci, praktický ošetřující lékař nebo odborný lékař. K léčebnému pobytu můžete nastoupit ihned po hospitalizaci nebo s časovou prodlevou – rozhodnutí je na vašich lékařích.

2
Vstupní vyšetření

Při nástupu do našeho rehabilitačního centra absolvujete vstupní vyšetření, během kterého lékař zhodnotí váš zdravotní stav a navrhne postup léčby, procedury a dietní opatření.

3
Léčebný plán

Na základě výsledků vstupního vyšetření vám sestavíme léčebný plán, typy a počty procedur. Léčebný plán a procedury se mohou během pobytu měnit podle průběhu léčby.

4
Rehabilitace

Během celého pobytu budete absolvovat léčebné procedury. Jejich skladba je vždy individuální podle potřeb pacienta.

5
Výlety a volný čas

Čeladná leží v širokém údolí, které lemují nejvyšší beskydské vrcholky. Už pohled na ně vás naplní energií a na své si přijdou i příznivci pohybových aktivit. Přímo v areálu centra nabízíme řadu doplňkových činností a kulturních akcí.

Více informací

6
Výstupní vyšetření

Před ukončením léčebného pobytu absolvujete výstupní vyšetření, během kterého lékař zhodnotí úspěšnost léčby a navrhne další pohybový a léčebný režim.

Jak to u nás
vypadá

Léčebné
procedury

Informace
pro pacienty

Často se nás ptáte

Návrh na léčebný pobyt vypisuje lékař nemocnice při hospitalizaci, praktický nebo odborný lékař. Musí ho schválit revizní lékař vaší zdravotní pojišťovny. Do pojišťovny návrh posílá lékař, který vám léčbu v našem centru doporučí.

Domluvte se s lékařem, který vás bude operovat, zda vám rehabilitaci v RC Čeladná doporučí. Pokud ano, domluví oddělení nemocnice vaši rehabilitaci a den nástupu (přímý překlad) přímo s naší staniční sestrou v době vaší hospitalizace. Druhou možností je nástup na rehabilitaci z domova.