Historie

Historie

O lidské zdraví pečujeme v Čeladné už více jak 120 let. Příjemné klima na jižním svahu Ondřejníku a výhledy
na nejvyšší vrcholy Beskyd přivedly do slunného čeladenského údolí zakladatele lázní Jana Maye.

Legenda o zázračném prameni

Zázračné uzdravení prožil dle legendy jeden z majitelů původního statku Ferdinand Brázda. Zjevila se mu Panna Marie a poté ho popíjení vody z pramínku zbavilo úporných bolestí. Na výraz díků nechal nedaleko pramene postavit dřevěnou kapli Nejsvětější Panny Marie (1893). Tu najdete v parku rehabilitačního centra dodnes a nedaleko ní Ferdinandův pramen s lahodnou, mírně mineralizovanou vodou, která je vhodná k pití po většinu roku.

Zakladatel lázní Jan May

Jan May pracoval v Ostravě jako lékař Bratrské pokladny na dole Ignat a prostředí Čeladné znal ze svých předchozích cest. Když se mu naskytla možnost koupit pozemek statku a několik budov, využil tuto příležitost k uskutečnění svého snu a vybudoval lázně (1902). Z rodinných důvodů o několik let později předal řízení lázní svému švagrovi a přestěhoval se do Prahy (1909). Pro svou mnohaletou, obětavou a často nezištnou péči o pacienty si získal přízvisko lékař lidumil.

Jan May považoval vliv čisté přírody a prostředí za jeden z prvků úspěšné léčby svých pacientů. K léčbě využíval rašelinu z beskydských slatin a další, na tehdejší dobu moderní léčebné metody.

Proměny lázní v čase

Lázně se staly už za působení doktora Maye oblíbeným místem a střediskem kulturního dění. Bratři Jaroňkové zde měli ateliér, lázně pravidelně navštěvoval Leoš Janáček, pro pacienty hrával houslista Jan Kubelík, za místním básníkem Josefem Kalusem sem přijížděli například spisovatelé Vojtěch Martínek a Růžena Svobodová nebo tehdy velmi známý novinář František Sokol Tůma. Pokračovatel lékařské tradice, další ředitel lázní Berthold Storch, provedl v roce 1912 lázněmi T. G. Masaryka s manželkou i s oběma dcerami. Později se zde léčil herec Oldřich Nový.

V roce 1951 se z lázní stala nemocnice s poliklinikou (pobočka Okresního ústavu národního zdraví), která v roce 1995 přešla do majetku obce Čeladná. V roce 2000 bylo založeno Beskydské rehabilitační centrum, ke 120. výročí trvání léčebné péče s novým názvem Rehabilitační centrum Čeladná (od roku 2022).

Současná podoba rehabilitačního centra

Čeladná se v posledních desetiletích stala jednou z nejnavštěvovanějších obcí Moravskoslezských Beskyd. Rehabilitační centrum navazuje na lázeňskou tradici tím nejlepším – tradičními i moderními metodami a postupy v pěti léčebných domech umístěných v kultivovaném parku. Zaměřujeme se na léčbu pohybového, nervového a oběhového ústrojí.

Více o současnosti