Kognitivní terapie

Kognitivní terapie

Posílíme vaše kognitivní schopnosti, jako je paměť, pozornost, řeč a logické myšlení. Kognitivními tréninky vás přiblížíme ke stavu, který pro vás byl před úrazem nebo onemocněním samozřejmostí.

S čím pomáhá kognitivní rehabilitace?

Kognitivní rehabilitace je cílená systematická snaha o zlepšení kognitivních deficitů, které vznikají v důsledku poškození mozku. Během kognitivní terapie se snažíme zlepšit vaše kognitivní schopnosti nebo je alespoň udržet ve stávajícím stavu

Cestou pravidelných a komplexních cvičení vás vedeme k vyšší soběstačnosti. Zaměřujeme se na kognitivní tréninky, které procvičují oslabené schopnosti, jimiž mohou být:

  • paměť,
  • pozornost,
  • jazyk,
  • zrakově-prostorové funkce,
  • exekutivní funkce,
  • logické myšlení. 

Protože kognitivní dovednosti úzce souvisejí se správným fungováním jazyka, doprovází kognitivní terapii často také logopedie.

Procvičování kognitivních schopností zábavnou formou

Během terapie využíváme didaktické a rehabilitační pomůcky podle vaší potřeby. Pracujeme také s počítačovými programy Happy Neuron, Mentem a Neurop 3, na kterých si své kognitivní funkce zlepšujete zábavnou a především efektivní formouProcvičovat si můžete i samostatně, protože počítače jsou po celou dobu pobytu volně k dispozici.

 

Kde nás můžete kontaktovat

Tel.:
E-mail:

Ceny procedur

Základní nabídku poskytovaných procedur hradí plně zdravotní pojišťovny. Pouze některé procedury jsou s doplatkem, případně je celé hradí pacient.