PhDr. Andrew A. Urbiš
PhDr. Andrew A. Urbiš

PhDr. Andrew A. Urbiš

psycholog, filozof, celostní terapeut

PhDr. Andrew A. Urbiš, propagátor zdravého životního stylu a zakladatel profesionálního pojetí terapie tmou v České republice.

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě University Palackého v Olomouci. Systematicky se zabýval mezilidskými vztahy, analýzou řídících procesů, celostní medicínou, tvorbou a ochranou životního prostředí. Řadu let pracoval ve vrcholových manažerských pozicích (HR, GŘ), V průběhu doby studoval tradiční čínskou medicínu, metody Feng-šuej a homeopatii, absolvoval stáž v Chengdu University of T.C.M. in China a Maori centre-Christchurch in New Zealand, prošel dlouholetým psychoterapeutickým výcvikem a absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví. Své praktické zkušenosti z tibetských klášterů a poznatky dlouhodobého studia různých oborů celostní medicíny, uplatňuje v poradenské praxi.

Působí na odborném pracovišti celostní medicíny a zaměřuje se na diagnostiku příčin zdravotních problémů. Ve spolupráci s lékaři pomáhá svým klientům zvládat různé zdravotní, osobní i vztahové problémy. Kromě osobních konzultací vede terapeutické skupiny, kde učí speciální dechové techniky, psychofyzickou a fyziologickou relaxaci, cvičení tao-jin, autostimulaci energetických drah a mikrosystémů, zásady harmonické stravy a další metody. Pacienti jsou zařazování do tréninkových skupin a jejich vyjádření potvrzují, že metody uplatňované na odborném pracovišti celostní terapie celkově pozitivně ovlivňují organismus, který se takto dostává do lepšího funkčního stavu a je více odolný proti psychické i fyzické zátěži. V rámci komplexní péče o své klienty z řad vrcholových řídících pracovníků využívá svých bohatých zkušeností z top managementu a poskytuje full coaching včetně procesuální a personální analýzy.

Od roku 2007 se věnuje účinkům světelného znečištění na lidský organismus. Vede světově unikátní pracoviště terapie tmou, které vytvořili spolu s ředitelem Rehabilitačního centra Čeladná, MUDr. Milanem Bajgarem. Ve spolupráci s předními vědeckými pracovišti participuje na řadě výzkumných projektů v oblasti působení senzorické deprivace na lidský organismus. Je známy široké veřejnosti z televizních vystoupení, vede rozsáhlou přednáškovou činnost a workshopy pro top management. Realizoval řadů projektů, napsal několik odborných publikací, a vytvořil světový rekord délky pobytu v mrazicí komoře.